Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Matikkamestari 2016 – finaali!

Mankkaan koulun ja Etelä-Tapiolan lukion järjestämä matematiikkakilpailu Espoon koulujen kuudesluokkalaisille.

Alkukilpailuun osallistui yli 900 espoolaista kuudesluokkalaista, ja finaaliin selvisi heistä 41. Finaalipaikka lohkesi pistemäärällä 27/32. Kaikkien osallistujien keskiarvo oli 13,5 pistettä. Kiitos kaikille osallistujille!


Sija 1: 32/32 p
Sijat 2–5: 30/32 p
Sijat 6–10: 29/32 p
Sijat 11–21: 28/32 p
Sijat 22–41: 27/32 p

 

*****
Sija 50: 26/32 p
Sija 100: 24/32 p
Sija 150: 22/32 p
Sija 200: 20/32 p
Sija 300: 17/32 p
Sija 400: 14/32 p
Sija 500: 12/32 p

 

FINAALIKUTSUT on lähetetty opettajille 16.11.2016 sekä sähköpostitse että sisäisessä postissa.

LOPPUKILPAILUN AIKATAULU

Lauantai, 26.11.2016, Mankkaan koulu (Mankkaansuo 8)

10.00–11.00 Kilpailutehtävien ratkaisu

Tehtävien tarkistuksen jälkeen palkintojenjako (n. klo 12.00).

7M:n leirikoulukahvila palvelee koko tapahtuman ajan. Tervetuloa!

1. palkinto 250 eur
2. palkinto 150 eur
3. palkinto 100 eur

ONNEA FINAALIIN!

matikkamestari

Mitä sitten, kun on valmis?

Mankkaan koulun matemaattis-luonnontieteellinen linja tarjoaa ylöspäin eriyttävää opetusta matematiikassa ja fysiikassa. Yhdeksännen luokan keväällä suoritetaan lukion ensimmäinen matematiikan kurssi yhteistyössä Etelä-Tapiolan lukion kanssa.

Myös hyvillä oppilailla on oikeus kehittyä ja oppia uutta kykyjensä mukaisesti. Pelkästään opetussuunnitelman tavoitteiden mukainen matematiikka on monelle aiheesta kiinnostuneelle ja erityisesti lahjakkaalle lapselle turhauttavan helppoa – kuin saisi soittaa pianoa vain yhdellä sormella.

Voittoisa Mankkaan 8M -joukkue vasemmalta: Anna-Maija Kangaslahti, Heidi Tahvanainen, Asla Heiskanen sekä Toivo Rannila.Voittoisa Mankkaan 8M -joukkue vasemmalta: Anna-Maija Kangaslahti, Heidi Tahvanainen, Asla Heiskanen sekä Toivo Rannila.

Suomen mestarit 2016: Mankkaan matikkalinjan 8M – onnea!

Mankkaan 8M-luokan edustajat Anna-Maija, Heidi, Asla ja Toivo voittivat täysillä pisteillä MatCup -kilpailun finaalin Vaasassa. Voittoisa joukkue edusti Suomea, Espoota ja Mankkaan koulua yhteispohjoismaisen matematiikkakilpailun (Nordic Math Class Competition) loppukilpailussa. He sijoittuivat ongelmanratkaisuissa kolmansiksi ja saavuttivat projektityössä toisen sijan. Onnea!

Lue lisää täältä.

 

SM-kultaa ja hopeaa!

Mankkaan 8M-luokan kisaedustajat Jenny, Jasper, Siiri, Pötkis sekä Aron Raippaluodon sillalla Vaasassa.Mankkaan 8M-luokan kisaedustajat Jenny, Jasper, Siiri, Pötkis sekä Aron Raippaluodon sillalla Vaasassa.

Mankkaan koulun 8M menestyi jälleen yhteispohjoismaisen NMCC:n (Nordic Math Class Competition) Suomen osakilpailussa. Kaksiosaisen kilpailun projektityöstä tuli komea voitto yhdessä turkulaisen S:t Olofsskolanin kanssa. Ongelmanratkaisufinaalissa sijoituttiin hienosti toiselle sijalle. Ensimmäiseksi ansiokkaasti noussut espoolainen Olarin koulu lähtee Norjaan pohjoismaiseen finaaliin. Onnea matkaan!

Matikkamankkaan opettajille tunnustuspalkinto

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on 3.6.2014 myöntänyt meille kannustuspalkinnon "erinomaisesta työstä matemaattisten aineiden opetuksen kehittämiseksi".

Kiitämme Esko Valtaojaa, Inkeri Kulusjärveä, Sirpa Virtasta, Anu Niemosta ja Tiina Aaltosta vankkumattomasta tuesta ja avusta sekä erityisesti kaikkia niitä nuoria, jotka ovat halunneet oppia ja ymmärtää asioita laajemmin ja syvemmin kuin mitä nykyinen opetussuunnitelma edellyttää.

Lämmin kiitos myös M-luokkien huoltajille, Etelä-Tapiolan lukiolle ja Solar Simulator Finlandille.

Espoossa 3.6.2014

Johannes Aaltonen ja Sami Niemonen
Mankkaan koulun matemaattis-luonnontieteellinen linja

Mankkaan koulun matemaattis-luonnontieteellinen painotuslinja

Mankkaan koulun matemaattis-luonnontieteellisen linjan painotusaineina ovat matematiikka ja fysiikka. Painotuksen mukaisia valinnaisaineita ovat filosofia, tähtitiede ja kokeellinen fysiikka.

Painotusluokalla on matematiikkaa ja fysiikkaa yhteensä yksi tunti viikossa enemmän kuin muilla luokilla. Luokalle otetaan pääsykokeiden perusteella enintään 20 oppilasta.

Matematiikka painotusluokalla

Linjalaiset etenevät opinnoissaan samassa aihejärjestyksessä muiden luokkien kanssa seitsemännellä ja kahdeksannella vuosiluokalla. Kaikilla matematiikan tunneilla käytetään painotusmateriaalia ja oppilaille opetetaan yleisen opetussuunnitelman (OPS) sisällöt syventäen ja aihepiireittäin laajentaen. Linjalla painotetaan erityisesti tarkkaa matemaattista ilmaisua, ratkaisun loogista etenemistä välivaiheiden kautta ja ongelmanratkaisun systematiikkaa. Seitsemänneltä luokalta lähtien käytetään lukion pitkän matematiikan mukaisia perusteluita ja merkintöjä.

Yhdeksännellä luokalla seurataan edelleen OPS:aa, mutta syvennetään opittuja aiheita muista luokista poiketen yhteistyössä Etelä-Tapiolan lukion kanssa sekä opiskellaan OPS:an ulkopuolelta aiheisiin soveltuvia osia. Keväällä opiskellaan lukion pitkän matematiikan 1. kurssi ja kurssin koe suoritetaan Etelä-Tapiolan lukiossa.

Matematiikan kurssit arvostellaan kahdella arvosanalla. Kokeet sisältävät yleisopetuksen mukaiset tehtävät, joista määräytyy matematiikan arvosana. Painotetun matematiikan arvosana muodostuu peruskokeesta ja vaativammasta painotuskokeesta suhteessa 2:1. Koeaika on pidempi kuin normaaliluokilla.

Opiskelu painotusluokalla vaatii motivaatiota ja sitoutumista, joita arvioidaan jatkuvalla näytöllä. Oppilas voidaan tarvittaessa siirtää normaaliluokalle. Perusopetukseen liittyvän kirjan lisäksi oppilaat saavat käyttöönsä kirjallista ja sähköistä lisämateriaalia.

Fysiikka painotusluokalla

Painotusluokille opetetaan kokonaisuudet normaaliluokkia laajemmin; osittain aiheet tulevat opetussuunnitelman ulkopuolelta ja ovat sisällöiltään vaativampia. Oppilaiden ajattelua kehitetään muodostamalla teorioista yhtenäisiä kokonaisuuksia, korostamalla syy-seuraussuhteita ja luonnonilmiöiden taustoja. Tällä pyritään siihen, että ongelmien ratkaisut eivät jää irrallisiksi säännöiksi eikä opiskelusta tule pelkkää ulkoa lukemista. Lisäksi fysiikan opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti painotusmatematiikassa opittuja taitoja. Arviointi tapahtuu kuten matematiikassa.

Filosofia

Koulun valinnaisaineissa on mukana uutena aineena filosofia. Sitä suositellaan erityisesti painotusluokan oppilaille ja heillä on ensisijainen oikeus kurssille osallistumiseen.

Filosofian opetuksen tavoitteena on luoda ympäristö, jossa on mahdollista oppia ajattelemaan itsenäisesti. Opetusyhteisössä, jossa kannustetaan kriittisyyteen ja luovuuteen oppilaat itse rakentavat tietämystään, osaamistaan ja ajatteluaan toistensa kanssa kommunikoiden. Filosofia tarjoaa yksittäisiä oppiaineita laajemman mahdollisuuden kehittyä ajatteluntaidoissa, tutkimisessa ja keskustelussa. Opetuksessa käydään läpi myös soveltuvin osin perustietoja filosofian historiasta ja teorioista.

Valinnaisaineet painotusluokalla

Koko yläkoulun ajan painotusluokkalaisilla on omaa painotusainetta (matematiikka ja fysiikka) yhden vuosiviikkotunnin verran. Muut 7-luokkalaiset osallistuvat joulujuhlaprojektiin, johon voivat myös painotusluokkalaiset halutessaan osallistua. Joulujuhlaprojektissa valmistetaan joulunäytelmä ja siihen varataan kouluaikaa yhden vuosiviikkotunnin verran.

8-luokalla osa taito- ja taideaineista (kotitalous, kuvataide, musiikki, tekninen työ, tekstiilityö) loppuu ja näitä opiskellaan valinnaisaineina. Painotusluokkalaisilla on valittavana kaksi pitkää (9. luokalla jatkuvaa) valinnaisainetta, kuten muillakin oppilailla. Pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kahden vuosiviikkotunnin verran koko lukuvuoden. Sen lisäksi painotusluokkalainen valitsee yhden lyhytkurssin, jota opiskellaan puolen vuoden ajan kaksoistuntina. Lyhytkurssi ei jatku 9. luokalla ja silloin valitaan uusi lyhytkurssi. Muilla oppilailla on valittavana kaksi lyhytkurssia 8. ja 9. -luokilla.

Kahden pitkän A-kielen lukijat voivat valita seuraavasti valinnaisaineita:
– yksi pitkä 9. luokalla jatkuva kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaine
– 7. luokalla oppilas voi halutessaan myös osallistua joulujuhlaprojektiin.

 

In English: Emphasis on Mathematical Sciences at Mankkaa School (pdf)

Yhteistyössä

 

 

 

Mankkaan matemaattis-luonnontieteellisen linjan suojelija on avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja.